SprawnaNaprawa.pl – Platforma Warsztatowa

Gwarancja na usługę

Prędzej czy później trafi się sytuacja, że klient wróci z pretensjami i każdy warsztatowiec będzie zmuszony do konfrontacji z obowiązującymi przepisami w zakresie odpowiedzialności wobec klienta. Jak to wszystko wygląda? 

Społeczeństwo jest coraz bardziej świadome swoich praw. Wzrósł także znacznie zakres różnych form pomocy prawnej względem reklamacji, co poskutkowało większą liczbą skarg, reklamacji i w skrajnych przypadkach spraw sądowych. Podstawowe pojęcie terminu gwarancja wciąż jest mylone i niewłaściwie rozumiane zarówno przez serwisantów, jak i przez klientów warsztatu są samochodowego.

Zasady ogólne

Gwarancja, a także niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową to szczególnie łatwe z punktu widzenia klienta sposoby dochodzenia roszczeń od sprzedawców i usługodawców. Firma może wobec klienta odpowiadać także na tzw. zasadzie kontraktowej lub na zasadzie deliktu. Klient musi udowodnić winę usługodawcy, czyli co najmniej nienależytą staranność w wykonaniu danej usługi. Czasami będzie to bajecznie łatwe, czasami bardzo utrudnione, dlatego najczęściej klienci wybierają podstawy odpowiedzialności prawnej usługodawcy, takie jak: gwarancja, czy niezgodność z umową. Ważne pamiętać o tym, że użytkownik nie musi wykazywać winy serwisanta, wystarczy, że przedmiot ma wady.

Gwarancja

Większość użytkowników nie jest świadoma tego, że gwarancja to dodatkowe zobowiązanie usługodawcy na oferowaną rzecz, bądź usługę, że dana część będzie sprawnie funkcjonować w określonym czasie, co powinien potwierdzać stosowny dokument. Wbrew powszechnej opinii konsumentów, gwarancja nie jest obowiązkowa i jest tak naprawdę dobrowolną deklaracją usługodawcy..

Warto zwrócić uwagę na fakt, że sprzedawca/usługodawca ma swobodę w określaniu swoich praw i obowiązków, a także warunków zachowania praw gwarancyjnych przez klientów. Usługodawca ma prawo zastrzec dowolne terminy, wyłączenia czy procedury realizacji uprawnień gwarancyjnych; rzecz o którą będzie toczyć się spór może zostać naprawiona, a nie wymieniona na nową – to wszystko zawarte będzie w umowie pomiędzy usługodawcą a konsumentem.

Opinie:

  • fabio pisze:

    Czasami, a nawet często jest tak, że ludzie coś zepsują i później mają pretensje, że niby towar jest niezgodny z umową… Ale i tak lepiej dla sprzedającego jeśli da gwarancję na produkt. Nie wiedziałem natomiast, że umowa jest oparta o nasz warunki… ciekawe.

Dodaj komentarz