SprawnaNaprawa.pl – Platforma Warsztatowa

Nielegalne oprogramowanie GPS – konsekwencje

Podróżowanie z nawigacją satelitarną wyposażoną w system GPS jest niezwykle przydatne zwłaszcza w przypadku zwiedzania nieznanej okolicy. Niektóre osoby nie wiedzą jednak, że oprócz samej nawigacji należy posiadać legalne oprogramowanie z aktualną licencją.

Niestety w wielu przypadkach koszt oryginalnego oprogramowania mapowego jest w stanie przewyższyć cenę urządzenia, na którym należy je zainstalować. Jest to główna przyczyna, dla której wiele osób rezygnuje z zakupu oryginalnego oprogramowania. Zdecydowana większość kierowców posiada nielegalne mapy, bez aktualnej licencji.

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim oprogramowania mapowe podlegają takiej samej ochronie, jak utwory, a ich kopiowanie, używanie i rozpowszechnianie bez zgody autora jest zabronione i podlega karom oraz sankcjom karnym. Oznacza to, że kierowcom korzystającym z nielegalnego oprogramowania grozi grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności od okresu 3 miesięcy do 5 lat. Kodeks karny wyróżnia dwa rodzaje przestępstwa – umyślne oraz nieumyślne. O umyślnym paserstwie mówimy, gdy istnieją uzasadnione podstawy do stwierdzenia, iż użytkownik nielegalnego oprogramowania wiedział bądź przypuszczał, że program nie posiada wymaganej licencji lub została ona skopiowana.

Dodatkowo użytkowanie nielegalnego oprogramowania niesie za sobą także odpowiedzialność odszkodowawczą na gruncie przepisów z prawa cywilnego. Wystarczy, że właściciel oprogramowania wykaże szkodę i jej wysokość, oraz że powstała ona wskutek niewłaściwego działania firmy będącej w posiadaniu nielegalnego oprogramowania.

Dodaj komentarz